Aktualności

Wybory Sołtysa Trzeka i Rady Sołeckiej

Burmistrz Gminy Kostrzyn zaprasza w dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 18.00

do świetlicy wiejskiej w Trzeku na wybory sołeckie. Wybierany będzie sołtys oraz rada sołecka.

 

 Aktywne Sołectwa LGD 2018

 

W dniu 30 stycznia 2019 w pięknej świetlicy w Czerlejnku miało miejsce podsumowanie LGD Trakt Piastów dotyczące konkursu Aktywne Sołectwa 2018 r. Sołectwo Trzek otrzymało dyplom laureata za projekt “Piec chlebowy mamy w Trzeku, zapraszamy do wypieku”. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i przeprowadzenia projektu oraz przemiłym uczestnikom!

 

 

REAKTYWACJA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRZEKU

Działające od 45 lat Koło Gospodyń Wiejskich z Trzeka zgodnie z nową ustawą zostało oficjalnie zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie. W 2019 będą warsztaty / wyjazdy integracyjne…. Będzie się działo 🙂

Zapraszamy na spotkania w drugi wtorek miesiąca o 18.30 do Świetlicy przy ul. Czereśniowej 3 w Trzeku.

Panie z Koła kontynuują tradycje swoich założycielek poprzez organizowanie pokazów i szkoleń doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, wypieków, przetworów, urządzania ogrodów, wychowywania dzieci, itp. Organizują święta takie jak Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, potańcówki oraz wycieczki autokarowe. Działalność ta pozwala utrzymywać tożsamość naszej miejscowości i integruje mieszkańców.

Zapraszamy do zapisów mieszkańców Panie i Panów z Trzeka 🙂

Zapisy przyjmuje:

Beata Knopkiewicz    500532084

Ewelina Kaszowska  608215384

 

————————————————————————————————————————————–

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach zajęć na uczelni, stworzyli ankietę skierowaną do Mieszkańców Gminy Kostrzyn. Zachęcamy w imieniu autorów ankiety do jej wypełnienia:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScO1TJMyymE14t9i3…/viewform

 

—————————————————————————————————————————————–

Wybory…

 

Szanowni Mieszkańcy Czerlejna, Czerlejnka i Trzeka, serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy.

Jest mi bardzo miło, że mam w Was takie duże wsparcie, co motywuje do dobrej i owocnej współpracy, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję panom Burmistrzom za okazane zaufanie a koleżankom i kolegom za wszelką pomoc. Postaram się jak najlepiej wypełnić powierzony mi mandat.

Z wyrazami szacunku,

Beata Knopkiewicz

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Aktywna Wieś Wielkopolska

 

Celem konkursu  jest nagrodzenie najbardziej aktywnych sołectw i tutaj nasza wieś Trzek otrzymała wyróżnienie. 

Przy ocenie aktywności sołectw była brana pod uwagę:

– liczba przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie,

– udział sołectwa w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi,

– stopień sformalizowania grupy odnowy wsi,

– planowanie rozwoju (sołecka strategia rozwoju),

– informacja o aktywności sołectwa zawarta w zgłoszeniu przysłanym przez gminę.

Istotnym kryterium przy ocenie była analiza rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi.