Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Czerlejna, Czerlejnka i Trzeka, serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy.

Jest mi bardzo miło, że mam w Was takie duże wsparcie, co motywuje do dobrej i owocnej współpracy, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję panom Burmistrzom za okazane zaufanie a koleżankom i kolegom za wszelką pomoc. Postaram się jak najlepiej wypełnić powierzony mi mandat.

Z wyrazami szacunku,

Beata Knopkiewicz

 

 

 

Aktywna Wieś Wielkopolska

 

Celem konkursu  jest nagrodzenie najbardziej aktywnych sołectw i tutaj nasza wieś Trzek otrzymała wyróżnienie. 

Przy ocenie aktywności sołectw była brana pod uwagę:

– liczba przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie,

– udział sołectwa w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi,

– stopień sformalizowania grupy odnowy wsi,

– planowanie rozwoju (sołecka strategia rozwoju),

– informacja o aktywności sołectwa zawarta w zgłoszeniu przysłanym przez gminę.

Istotnym kryterium przy ocenie była analiza rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi.