Wielomiejscowościowe sprzątanie regionu

 

W dniu 30 marca 2019 mieszkańcy Trzeka brali udział w akcji sprzątania naszej miejscowości organizowanej głównie przez Stowarzyszenie “Kasztelania Ostrowska”. Przez okres tygodnia około 40 miejscowości porządkowało swoje regiony – “Chce nam się razem działać” 

Były to 4 godziny wspaniałej pracy i w dodatku ciężkiej pracy dzięki której teraz mamy piękne Szwedzkie Okopy oraz cmentarz ewangelicki na ul. Lipowej. Niech roślinność oraz ptaszki spokojnie zamieszkują lasy.
Zebraliśmy ponad 50 worków śmieci, a także tapczan, materiały budowlane, cement, szyby itp
Dziękuje samorządowi gminy Kostrzyn za wsparcie w dostarczeniu worków, rękawiczek oraz za pozbieranie śmieci.

 

Dziękuje wszystkim za owocne sprzątanie.

 

Sołtys Ewelina Kaszowska