Spotkania wiejskie pod chmurką w Trzeku

– bo pogoda nam nie straszna

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego sołectwo Trzek po raz kolejny otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020”.

W VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” wzięło udział 126 projektów, z których 114 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr L/1109/18 z dnia 24 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie pomocy finansowej 50 projektom, m.in. sołectwu Trzek z projektem „Spotkania wiejskie pod chmurką w Trzeku – bo pogoda nam nie straszna” i jest to jedyne sołectwo na liście z powiatu poznańskiego. Projekt sołectwa Trzek zajął zaszczytne I miejsce, zdobywając największą ilość punktów. W ramach dofinansowania oraz funduszu sołeckiego zostanie zakupiony namiot, 4 stoły z 8 ławkami oraz banery promocyjne. Dofinansowanie wynosi 50% wartości całego projektu tj. ok. 3 000 zł.

Serdecznie gratulujemy!