KOSTRZYŃSKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA

 

ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY W CIĄGU ULICY WARSZAWSKIEJ I OGRODOWEJ Z UKŁADEM DROGOWYM I ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ ORAZ KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ W GMINIE KOSTRZYN

Projekt polega na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej wraz z parkingami Park & Ride, Bike & Ride, zakupie 4 niskoemisyjnych autobusów i uruchomieniu komunikacji publicznej w Gminie Kostrzyn.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z kompleksową infrastrukturą transportową (parkingi, przystanki komunikacyjne, systemy informacyjne) przyczyni się do stworzenia zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenia roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji ogółem. Stworzenie sprawnego systemu transportu zbiorowego, integrującego transport szynowy (Poznańska Kolej Metropolitalna) będzie sprzyjało  korzystaniu z komunikacji publicznej, która stanie się szybka i niezawodna. Powstanie punktu przesiadkowego poprawi integralność obszaru metropolitalnego, szczególnie w relacjach z Poznaniem oraz zachęci do rezygnacji z indywidualnych form transportu na rzecz niskoemisyjnego transportu zbiorowego, co istotnie zmniejszy liczbę samochodów osobowych wykorzystywanych do codziennych dojazdów do miasta, a tym samym ograniczy emisję spalin na obszarze Metropolii. W efekcie realizacja projektu będzie miała wpływ na  spadek poziomu hałasu i wzrost jakości życia mieszkańców regionu.

Obecnie zakończono budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Ostatnim jego elementem jest uruchomienie komunikacji publicznej, która rusza od 1 września 2018 r. Planowane jest 6 tras. Komunikacja obejmie swoim zasięgiem wszystkie sołectwa w gminie Kostrzyn.

Podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 sierpnia została podjęta uchwała, w myśl której Kostrzyńska Komunikacja Publiczna będzie bezpłatna.

Wartość projektu: 11 880 542,77 zł
Dofinansowanie: 10 098 461,34 zł

 

Rozkład wszystkich autobusów – LINIE AUTOBUSOWE

Rozkład jazdy autobusu nr 462 -> Kostrzyn – Trzek – Czerlejno – Węgierskie – Kostrzyn