Wiertnia

W ciągu ostatnich lat odkrycie złóż gazu na terenie naszej gminy to już nic nadzwyczajnego. Już w 70-tych latach wiedziano o tych złożach, ale nie było wówczas odpowiedniej technologii, pozwalającej prowadzić prace wydobywcze.

Firma Energia Zachód jest spółką posiadającą koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach inwestycji planują w pierwszej kolejności wykonać odwiert pionowy do głębokości 4150 metrów. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na głębokości ok. 3700 odwiertu poziomego o długości 1500 metrów, który zostanie poddany zabiegowi hydraulicznego szczelinowania i krótkiemu testowi produkcyjnemu w celu określenia zdolności produkcyjnych otworu. Możliwe do wydobycia ilości z wierconego otworu określa się na poziomie 0.5 do 0,8 mld m3. Prace wiertnicze będą prowadzone przez ok. 4 – 5 miesięcy. Po przeprowadzeniu testu wydajności otworu został opublikowany raport przedstawiający możliwości wydobycia gazu ze złoża w między Siekierkami a Trzekiem.