Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Trzeku – I etap.

Zadanie zrealizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych.

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI

29 czerwca zakończyło się głosowanie na zadania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. Dziękujemy za pomysły, za złożone wnioski, za zaangażowanie i za wszystkie głosy!

W konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019 oddano:

łącznie głosów              2 132
w tym:
głosów ważnych:           2018
głosów nieważnych:      114

Ponadto złożono 16 kart do głosowania bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2019 roku zostały podzielone na dwie kategorie: „zadania duże” i „zadania małe”. Zgodnie z regulaminem do realizacji w 2019 będą przeznaczone maksymalnie dwa „zadania duże” i dwa „zadania małe”. W kategorii „zadania małe” do głosowania zostały zakwalifikowane dwa zadania. W związku z przeznaczeniem obydwu zgłoszonych zadań w tej kategorii do realizacji w 2019 roku nie było uzasadnienia do przeprowadzenia głosowania, więc Burmistrz Gminy Kostrzyn zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia głosowania w kategorii „zadania małe”.

Do projektu budżetu gminy Kostrzyn na 2019 rok zostaną wprowadzone następujące zadania:

w kategorii „zadania małe”:

  1. Siłownia zewnętrzna w Klonach;
  2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.

w kategorii „zadania duże”

  1. Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn- monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie
  2. Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo

Wszelkie informacje i opisy wszystkich zadań są dostępne na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn.