„Mali i duzi obserwują pobliską przyrodę”

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku po raz kolejny w sposób aktywny i kreatywny zwiększa integrację dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego na poziomie owad – roślina – człowiek. Różnorakie zajęcia prowadziły do zrozumienia konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania oraz zmiany sposobu myślenia społeczeństwa. W ramach projektu „Mali i duzi obserwują pobliską przyrodę”, który jest zwycięskim grantem na kwotę 10.000pln i został sfinansowany przez Fundację Orlen. Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku zorganizowało w ciągu ostatniego roku 4 warsztaty z udziałem przeszło 100 osób. Uczestnicy marcowych warsztatów, które odbyły się w Trzeku oraz w Szkole Podstawowej w Czerlejnie zbudowali w sumie 45 domków dla ptaków, które rozwiesili w swojej okolicy zamieszkania. Obejrzeli przyrodniczy film, na którym dowiedzieli się jakie są rodzaje domków lęgowych, a także jakie jest ich przeznaczenie i zaspokojenie potrzeb w naszym regionie przez zwierzęta. We wrześniu na warsztatach o ziołach miododajnych z użyciem mikroskopu uczestnicy poznali szczegółowo omawiane rośliny przez botanika Natalię Jędrzejczak Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska z Lednogóry, które były zebrane na łące koło świetlicy wiejskiej w Trzeku. Jesienną porą odbył się naukowy spacer, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku zaprosiło uczestników do trzeckiego lasu i Grodziska zwanego Szwedzkimi Okopami. Była przedstawiona garść historii przez Pana Marcina Skorlińskiego. Omówił też pokrótce badania archeologiczne, które zostały wykonane latem 2019r. Szczegóły badań można znaleźć na stronie www.trzek.pl. Następnie Pan Maciej Jędrzejczak też z Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska z Lednogóry pokazał jakie rośliny, drzewa i krzewy usadowiły się na tych terenach. Nawet potwierdził, że było tu ciągłe i stałe osadnictwo pokazując roślinne relikty. Uczestnicy odnaleźli znaki, że to teren bagienny, trochę egzotyczny, ale też były nasze rodzime rośliny takie jak dąb, bez czarny czy głogi. Warto zauważyć, że jest to miejsce bardzo cenne przyrodniczo w naszej gminie. A zadbanie o grodzisko i las może stać się za kilka lat rezerwatem przyrody. Ostatnim etapem w projekcie było przeprowadzenie konkursu dla całych rodzin z poznanej wiedzy. W konkursie podsumowującym przyrodnicze działania należało rozwiązać krzyżówkę oraz stworzyć przyrodniczą pocztówkę z lasu lub łąki lub parku. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Zostało zgłoszone 13 prac wykonanych dowolną techniką a nawet z udziałem liści, patyków, skarbów zebranych podczas jesiennych spacerów. Gratulujemy wszystkim aktywnym uczestnikom projektu oraz brawo za bardzo ciekawe prace plastyczne.

Projekt Sfinansowano ze środków Fundacji Orlen.