Świetlica

Świetlica środowiskowa Trzekolandia

Trzek
ul. Czereśniowa 3
62-025 Kostrzyn

 1. O świetlicy
 2. Działalność
 3. Misja
 4. Osiągnięcia
 5. Galeria
 6. Sponsorzy

O świetlicy

Świetlica środowiskowa mieści się od lutego 2006 roku w wyremontowanym budynku starej szkoły, wspierającej lokalną społeczność w procesie wychowywania młodzieży oraz dzieci wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie podania z oświadczeniem u wychowawczyń placówki.

Świetlica posiada pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem, dużą salę, a także plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną. W budynku Świetlicy działa również Koło Gospodyń.

Działalność

W obecnej dobie kryzysu podstawowych funkcji rodziny, spowodowanego nie tylko patologią układu rodzinnego, ale i czynnikami ekonomicznymi (sytuacją na rynku pracy), w wyniku której rodziny tracą swoją wydolność (długa nieobecność w domu rodziców pracujących, zmęczenie, brak czasu na odpoczynek, relaks), takie miejsce, gdzie dzieci w sposób alternatywny mogą spędzać wolny czas wydaje się być uzasadnione, a nawet konieczne. W ostatnim roku mieli również możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc jak na przykład Izba Muzealna, Palmiarnia, Straduń oraz mogli obejrzeć niejeden fajny film w kinie.

Świetlica działa kilka dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W ramach zajęć organizujemy między innymi:

 • zajęcia edukacyjne w formie zabaw tematycznych,
 • zajęcia wychowawcze i terapeutyczne w grupach,
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne),
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia sportowe w plenerze,
 • zajęcia taneczno-ruchowe w budynku świetlicy,
 • wizyty w kinie,
 • spotkania integracyjne z dziećmi z zaprzyjaźnionych świetlic,
 • dyskoteki, urodziny, ogniska, wycieczki oraz inne atrakcje.

Stały kalendarz wpisały się imprezy:
Dzień chłopca
Haloween
Andrzejki
Mikołajki
Wigilia
Zabawa karnawałowa
Walentynki
Dzień Kobiet
Powitanie wiosny
Dzień Ziemi
Dzień dziecka
Powitanie lata

MISJA ŚWIETLICY

"…nie wolno lekceważyć potrzeb dziecka,
należy mieć szacunek dla jego niewiedzy, pracy, poznania, niepowodzeń i łez."
(Janusz Korczak)

Misją świetlicy jest:

 • zapobieganie "nudzie", tworzenie miejsca, w którym dzieci mogą się czuć bezpiecznie respektując ważne normy,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży miłego spędzenia czasu wolnego,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
 • rozwój intelektualny dziecka;
 • dążenie do większej otwartości, świadomego przeżywania emocji;
 • nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • zwiększenie umiejętności związanych z dbaniem o własny rozwój i zaspokojeniem swoich potrzeb,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, hobby
 • dostarczenia dzieciom i młodzieży wiedzy, np. edukacja zdrowotna, ekologiczna
 • spotkanie życzliwości dorosłych, którzy pomogą młodym ludziom zrozumieć otaczający ich świat i reguły w nim rządzące, nauczą dokonywać własnych wyborów przy widzeniu konsekwencji, jakie one ze sobą niosą w ich dalszym życiu,
 • kształtowanie takich cech, jak: samodzielność działania, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność;
 • wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności

"O Prawach dziecka"
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić!
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze do na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnie się od innych to jest moja sprawa.
(Marcin Brykczyński)

Naszym celem jest...

Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Starając się osiągnąć ten cel...

 • Pomagamy im w nauce:
  • Pomagamy dzieciom nadrabiać ich szkolne zaległości.
  • Dzieci mają możliwość skorzystania z komputera.
 • Ciekawie organizujemy wolny czas wypełniając go przeróżnymi zajęciami:
  • Organizujemy cotygodniowy dzień kulinarny oraz dzień sportu, zajęcia integracyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne, a także quizy oraz konkursy.
 • Rozwijamy zainteresowania dzieci:
  • Organizujemy zajęcia twórcze, taneczne, szachowe itp.
 • Uczymy dzieci współpracy w grupie:
  • Organizujemy zajęcia integracyjne, rozmowy w grupie, wspólne wyjazdy itp.
 • Rozwijamy ich osobistą kulturę:
  • Dbamy o to, by nasi podopieczni znali zasady savoir - vivre.
 • Dbamy o to, by dzieciaki nie były głodne:
  • Przygotowujemy wspólnie z dziećmi podwieczorki, pieczemy ciasta, itp.
 • Nawiązujemy kontakt z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi

OSIĄGNIĘCIA

Dzieci ze Świetlicy czynnie biorą udział w wielu konkursach plastycznych organizowanych na terenie naszej gminy.

2007

 • I miejsce w konkursie "Mój ulubiony sport" organizowanym przez Związek Szachowy
 • Nagroda za dekoracje wielkanocną w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • Nagroda za dekoracje haloweenową w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie

2008

 • Nagroda za dekoracje wielkanocną w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • Nagroda za dekoracje jesienną w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • Nagroda za dekoracje Bożonarodzeniową w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • Udział w Turnieju Świetlic z przedstawieniem pt. Bajka o tolerancji
 • III miejsce w Turnieju Świetlic za przedstawienie pt. Święto Chłopa

2009

 • I miejsce w konkursie „Mój ulubiony sport” organizowanym przez Związek Szachowy
 • Nagroda za najładniejszą pisankę w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • Nagroda za dekorację Bożonarodzeniową w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie

2010

 • Nagroda za najładniejszą pisankę w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie
 • II miejsce w Turnieju Świetlic za przedstawienie pt. Kopciuszek

SPONSORZY

 • Stowarzyszenie Dorośli –Dzieciom z Kostrzyna pod dyrekcją p. A. Czyżewskiego
 • Wielkopolski Bank Żywności
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Poznań